Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

MUOI LAM DIEU DUC PHAT DAY

From:  Sung Truong
Mười lăm điều triết lý Đức Phật đã dạy :
  Thơ cảm tác : Minh Lương Trương Minh Sung
1- Danh Dự lớn nhất đời người là : Lòng Tự Trọng .
Danh dự ở đời - lòng tự trọng
    Giữ tròn đạo hiếu , lắm người khen
    Trung thành phục vụ , tình tương trợ
    Không sống  gian tham , phận thấp hèn !

2- Lễ Vật lớn nhất đời người là : Lượng Khoan Hồng
Lễ vật lớn nhất - lượng khoan hồng
    Ban ơn phước báu tự nơi lòng
    Lấy tâm hỷ xả niềm vui đạo
    Vạn pháp vô thường Có lại Không !
3- Ngu Dốt lớn nhất đời người là : Sự Dối Trá .
Dối trá làm chi - hại bản thân
    Mọi người khinh bỉ - chẳng ai gần
    Ăn năn sửa đổi luôn tâm tính
    Ngu dốt gạt người thật bất nhân !
4- Thất Bại lớn nhất đời người là : Lòng Tự Đại .
Tự đại khoe khoan đã giỏi rồi
    Không cần học hỏi lại ham chơi
    Bạn bè xa lánh , thân đơn độc
    Thất bại tiêu tan khổ cả đời !
5- Bi Ai lớn nhất đời người là : Lòng Ganh Tỵ
Bi ai lớn nhất - lòng ganh tỵ
    Ích kỷ tâm hồn chỉ hại thân .
    Trải rộng từ tâm , không đố kỵ
    Giữ tâm thanh tịnh - mở lòng nhân.
6- Sai Lầm lớn nhất đời người là : Đánh Mất Mình.
Đánh mất mình - sai lầm lớn nhất
    Người hiền trọng đạo , giữ gia phong
    Không tham danh lợi , không tham dục
    Đạo đức hiền lương , sống thật lòng . 
7- Tội Lổi lớn nhất đời người là : Tội Bất Hiếu
Công ơn cha mẹ như trời biển
     Gian khổ hy sinh cho các con
     Bất hiếu nếu ta quên bổn phận
     Tội này to lớn sánh bằng non !
8- Đáng Thương nhất đời người là : Lòng Tự Ty
Cố gắng vươn lên đừng tự ty
      Không gì tồn tại phải suy bì
      Làm lành sẽ hưởng nhiều ơn phước
      Hạnh phúc gia đình sống thích nghi .
9- Phá Sản lớn nhất đời người là : Tuyệt Vọng .
   Tuyệt vọng trong đời là phá sản
      Phải tu để chuyển nghiệp thân nầy
      Tương lai rồi sẽ thêm tươi sáng
      Vạn pháp vô thường luôn đổi thay!
10- Tài Sản lớn nhất  đời người là : Sức Khoẻ và Trí Tuệ
Sức khoẻ dồi dào , quý cõi đời
      Thông minh trí tuệ nhất con người
      Đó là tài sản do tiền kiếp
      Xin hãy giúp đời bạn ta ơi !
11- Món Nợ lớn nhất đời người là : Tình Cảm
Tình cảm yêu người nơi thế gian
      Thương lo cứu giúp , chẳng hề than
      Hy sinh cam chịu bao đau khổ
      Món nợ trong đời ta phải mang!
12- Khiếm Khuyết lớn nhất đời người là : Kém Hiểu Biết
Kém hiểu biết - đời còn khiếm khuyết
      Hãy tu tâm , học hỏi nhiều thêm
      Giao du người trí thức thân thiết
      Như ánh sáng xua tan bóng đêm!
13- An Ủi lớn nhất đời người là : Bố Thí
An ủi tha nhân bằng bố thí
      Tâm ta thoải mái , nụ cười tươi
      Giúp đời mở rộng lòng từ ái
      Phước báo kiếp sau sẽ hưởng nhiều!
14- Kẻ Thù lớn nhất đời người là : Chính Mình
Kẻ thù lớn nhất chính mình đây
      Xin hãy cùng nhau giải nghĩa nầy
      Sân hận , tham lam , lòng đố kỵ ...
      Gây bao tội lổi đáng buồn thay !
15- Đáng Khâm Phục lớn nhất đời người là  : Vươn Lên sau khi ngã.
Khâm phục nhất - vươn lên lúc ngã
      Muốn thành công phải cố kiên tâm
      Lần đầu thất bại nên bền chí
      Thắng lợi tuyệt vời , lắm kẻ thăm!