Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010

Dột phá về te bao sống nhân tạo

Tintuccaonien
Theo tap chi khoa hoc Science , các nghiên cứu gia Hoa Ky da  thanh cong trong viec phat trien te bao song nhan tao dau tien ,trong giong het te bao tu nhien. Ho hy vọng cuối cùng sẽ tạo được các tế bào vi khuẩn có khả năng tao ra năng lượng hữu ích thậm chí hấp thụ được khí thải nhà kính và các vaccine chữa bệnh mới.
Tuy nhiên, những người chỉ trích nói mô hình này tiềm ẩn những nguy hại .Nếu đưa các sinh vật, thành tố mới vào môi trường thì chúng rất có thể đã gây hại nhiều hơn đem lại lợi ích.Với việc đưa chúng vào các khu vực ô nhiễm [để mong chúng dọn sạch]  thực ra chung ta đang đưa vào một loại ô nhiễm mới.""Chúng ta không biết là các sinh vật đó sẽ hoạt động ra sao trong môi trường."

Hoa Ky phat trien te bao song nhan tao thanh cong
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/av/2010/05/100521_articicial_life.shtml

New Artificial Life Form! First Synthetic Cell!
http://www.youtube.com/watch?v=RGfs328X8Kw