Thứ Hai, 17 tháng 5, 2010

VE VANG DAN VIET

From: Peter Tran *Hoi Cuu Hoc Sinh Buoi-Chu Van An Canada, Montreal
                Giải thưởng y học "LT NGUYEN AWARD"
Department of Pediatric Surgery thuộc Đại Học Y Khoa McGill, Montréal, Canada vừa quyết định chọn tên Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền để đặt tên cho giải thưởng y học "LT NGUYEN AWARD" .
Giải thưởng này sẽ được trao tặng mỗi năm, vào khoảng tháng năm hoặc tháng sáu, cho một thường trú ưu tú của nhà trường.
Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền sinh ngày 03.03.1945 tại Hải Dương, Bắc Việt. Ông theo học bậc trung học tại  Trường Trung Học Chu Văn An Sàigòn ( Học khóa 1956-1963). Niên khóa 1963-64, Ông bắt đầu theo học tại trường Đại Học Y Khoa Sài Gòn. Năm 1968, Ông đậu thủ khoa kỳ thi tuyển các nội trú bệnh viện. Khi học xong chương trình nội trú  (1968-1972), Ông trình luận án tốt nghiệp vào năm 1972 và đồng thời thi đậu làm giảng nghiệm viên khoa giải phẫu nhi đồng. Sau biến cố 30.04.1975 tại Việt Nam,  Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền đã định cư tại Canada và kể từ năm 1981 Ông đảm nhận chức vụ  Giáo Sư Đại học Y khoa McGill tại Montréal kiêm Bác Sĩ điều trị tại bệnh viện nhi đồng " Montreal Children' s Hospital ". Ngày 24 tháng 4 năm 2009, với gần 30 năm tận tâm phục vụ và có những đóng góp đáng kể cho ngành y tế nhi đồng, Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền đã được Department of Pediatric Surgery,  Đại Học Y Khoa McGill  trao tặng huy chương cao quý của trường mang tên là " Lifetime Achievement Award"
Với giải thưởng "LT NGUYEN AWARD", Bác sĩ Nguyễn Lương Tuyền là người Việt Nam đầu tiên được Department of Pediatric Surgery, Đại Học Y Khoa McGill đặt tên cho một giải thưởng y học của nhà trường.