Thứ Hai, 28 tháng 6, 2010

BIEU TINH CHONG NTDUNG TAI G20

From:Yen Nghi* amsfv

Cộng đồng Việt Nam biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng trước toà thị chính thành phố TORONTO , CANADA nhân cuôc họp G20  ngay June , 26,2010.

        bieu tinh G20 

bieu tinh G20 2 
Xem tiep

Xin bấm :http://picasaweb. google.ca/ lenhan2009/ G20CongDongVietN amBieuTinhChongN guyenTanDung? feat=directlink