Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

VO SI LE CUNG THANG TRAN

From : amsfv

Lê Cung Thắng Scott Smith
(Giải Strikeforce/ M-1 Global tại San Jose, California)
Trận dau tối ngay 26/06/2010.


Phần 1
http://www.youtube.com/watch?v=4Y-id5Kfpno
Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=IBcP6SLgXoU
Phần 3
http://www.youtube.com/watch?v=kcrY0RAWbfc
hoặc
http://www.youtube.%20com/watch? v=0jp8uNpOaaE
Trận Lê Cung thua Scott Smith dù suốt trong 2 rounds đầu anh áp đảo địch thủ
bằng những quyền cước hết sức mạnh mẽ và đẹp mắt
Phần 1
http://www.youtube.com/watch?v=DgBBNnyyItI
Phần 2
http://www.youtube.com/watch?v=rnLb67EbzWE
Phần 3
http://www.youtube.com/watch?v=crXSYLOL7JM