Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

TIM CON MAT TICH

Tintuccaonien.com
Lời nguyện cầu của người cha đi tìm con gái mất tích trên Biển Đông
Bé Bích Hằng sanh ngày 13 tháng ba,1971 tại Cần thơ con ông Tang Bảo Can. Thời mới sanh có mang một đốm nâu trên đùi chân phải. Bị cướp Thái lan bắt khi bượt biên lúc14 tuổi.Tử 1984 đến nay vẫn còn thất lạc. Nếu còn sống thì năm nay được khoảng 39 tuổi.
clip_image002
Qúi vị nào biết được tin tức xin liện lạc theo địa chỉ http://us.mc454.mail.yahoo.com/mc/compose?to=chatimcon@gmail.com hay http://us.mc454.mail.yahoo.com/mc/compose?to=tangbaocan@gmail.com. hoặc gọi điện thoại 714 487 4241 hay714 839 1587. Xin chân thành cảm tạ