Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

EYES OF HOPE : MÔT TỔ CHỨC TỪ THIỆN TỰ PHÁT CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC TORONTO

(TINTUCCAONIEN) Được biết tại Đại học Toronto (Canada) một nhóm sinh viên  giàu lòng vi tha và tình thương nhân loại đã tự lực cánh sinh đứng ra thành lập một tổ chức bất vụ lợi mang tên EYES OF HOPE nhằm giúp đỡ thiết thực người vô gia cư, trẻ em nghèo và phát động chiến dịch cải tiến nơi ăn ở của con người …
clip_image001
Ngưởi sáng lập và điều hành tổ chức này là sinh viên tiến sĩ Davis Doãn minh Tiến. Từ ngày thành lập, nhờ vào tài năng và nhiệt tình của các sinh viên thiện nguyện, tổ chức đã đạt được những thành quả rất có ý nghĩa với nhửng nguổn tài chánh hết sức khiêm tốn (do gây quỹ)
Sau sự qua đời đột ngột mới đây cũa anh Davis Doãn, các đoàn viên Eyes of Hope quyết tâm tiếp tục phát huy di sản tinh thần của người sinh viên xuất sằc đầy nhiệt huyết này.
Eyes of Hope quả là một trong những sáng kiến độc đáo đa văn hoá, đa sắc tộc của giới trẻ thuộc thế hệ thứ ba của Cộng Đồng Người Việt Tị nạn chúng ta.
Qúi vị có thể vào http://eyesofhope.skule.ca/ để tìm hiểu thêm vể  Eyes of Hope.