Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

CHIẾN DICH NỤ CƯỜI

Frm: Gia To* ThuyLinhNguyen                   
 August 12, 2010
Thông Báo
Cho Những Qúy Vị ở Việt Nam có  Con Em Bị Gương Mặt Biến Ðổi Dị Dạng Như Bịnh Sứt Môi, Hàm Ếch ... Sẽ Ðược Chữa Trị Miễn Phí

Dưới đây là tổ chức thiện nguyện mang tên “Chiến Dịch Nụ Cười”, cơ sở được đặt tại 6435 Tidewater Drive Norfolk, VA 23509, Hoa Kỳ. Ðây là một con tàu y tế đi khắp mọi nơi để làm nhiệm vụ giải phẩu những trẻ em trên thế giới đang mang bịnh tật khó chữa của những gương mặt bị biến đổi, dị dạng, như sức môi, hàm ếch, ...Trên thế giới mỗi năm có khoảng 200 ngàn trẻ em mang những bệnh tật như vầy.
Tuy trụ sở được đặt ở Hoa Kỳ, Chiến Dịch Nụ Cười gồm đủ mọi sắc mọi người tình nguyện trên thế giới. Hiện tại tổ chức này có 60 thiện nguyện viên đi khắp mọi nơi trên thế giới để làm việc thiện nguyện này. Bạn muốn tình nguyện viên trong một nhiệm vụ y tế, bạn có thể tham dự vào hàng ngũ của Chiến Dịch Nụ Cười.
Dưới đây là thời khóa biểu của những con tàu sẽ đến Việt Nam vào những ngày:

- 22-26 tháng 8 năm 2010 tại Huế và Sài Gòn 
- 6-10 tháng 9 năm 2010 tại Hà Nội
- 27-30 tháng 9 tại Huế
- 3-10 tháng 10 tại Hà Nội
- 25-29 tháng 10 tại Huế rồi vào Sài Gòn tháng 11 cho đến khi hoàn tất.
- 8-12 tháng 11 tại Huế
- 8-12 tháng 11 tại Sài Gòn
- 22-26 tháng 11 tại Hà Nội
- 6-10 tháng 12 tại Sài Gòn
- 13-19 tháng 12 tại Hà Nội
- 20-24 tháng 12 tại Huế


Mong rằng quý vị sau khi đọc tin này có thể loan báo với báo chí VN, hoặc người thân có con em bị căn bịnh gương mặt biến đổi, dị dạng, như sức môi, hàm ếch, ... Hãy tìm cho được con tàu Operation Smiles hay gọi là Chiến Dịch Nụ Cười, để chữa bịnh cho con em mình miễn phí hoàn toàn.
Ngày 8 tháng 8 năm 2010
Mylinhng@aol.com http://mylinhng.multiply.com/
Xin phổ biến tự do
PS: Trang thời khóa biểu của Tổ Chức Operation Smiles: