Thứ Tư, 25 tháng 8, 2010

Một cảnh tiễn đưa linh mục đổi xứ cảm động

Frm: Trinh van Ngoc*toannaot
Linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, quản xứ và là quản hạt Thuận Nghĩa, GP Vinh vừa nhận bài sai chuyển sang nhiệm sở mới. Linh mục Trần Phúc Chính đã sống và chăn dắt đoàn chiên Thuận Nghĩa một thời gian bằng tất cả tấm lòng mến yêu, hiểu biết, phục vụ dấn thân cho họ.Buổi tiễn đưa thật cảm động, qua đó, chúng ta hiểu rằng ai mới là “Đấng chăn chiên lành” và “các chiên ta biết ta”.
http://www.youtube.com/watch?v=ZH7_B8WUDIc&feature=player_embedded
Tưởng cũng nên nhắc lại giáo hạt Thuận Nghĩa là nơi đã mạnh mẽ hiệp thông với mọi biến cố trong Giáo hội Việt Nam, nhất là biến cố Tam Tòa.