Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Bức tranh thêu lịch sử Việt nam

From: Sinh Do *Sam Nguyen* Suzanne gesbert* thuvan*Trung T *Khuat duyTuong
VNExpress –tiếndũng-Sau 1 năm lao động miệt mài, 1.000 công nhân, thợ thủ công của Ninh Bình đã hoàn thành bức tranh thêu tay dài nhất Việt Nam, với chiều dài 33,3 mét và chiều rộng 3,3 mét. Qua 7 chương, bức tranh tái hiện những mốc son lịch sử của ba triều Đinh - Lê - Lý, từ khi Đinh Tiên Hoàng còn là cậu bé chăn trâu đến khi vua Lý Công Uẩn xuống Chiếu dời đô.tranhtheu1
http://www.anviettoancau.net/anviettc/index.php?option=com_content&task=view&id=2486