Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

Tài liệu Sử Việt

From:SungTruong*Nam Nguyen
*Đại Việt sử ký toàn thư      *Việt Nam sử lược   * An Nam chí lược     * Lam Sơn thực lục *Khâm định Việt sử thông giám cương mục     *Quốc triều chánh biên toát yếu     *Việt sử toàn thư     *Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa     *Đại Việt sử lược Hoàng Lê nhất thống chí     * Đại Việt thông sử     *Lĩnh Nam chích quái    *Sử ký Tư Mã Thiên   *Việt Điện u linh tập      *Việt sử tiêu án     *Bản án chế độ thực dân Pháp     *Hồi ký Trần Quang Cơ
 Đại Việt sử ký toàn thư http://www.mediafire.com/?ukrwy4q3lr7bg3p Việt Nam sử lược http://www.mediafire.com/?rl16i878dxo9byr
An Nam chí lược http://www.mediafire.com/?zyrpxl8puaqzk1w
Lam Sơn thực lục http://www.mediafire.com/?gq4ic0mq59hczke
Khâm định Việt sử thông giám cương mục http://www.mediafire.com/?8dfflto9ant7z55
Quốc triều chánh biên toát yếu http://www.mediafire.com/?a5b213kh9b97di7
Việt sử toàn thư http://www.mediafire.com/?v5p1bn4kbje4836
Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa http://www.mediafire.com/?9ge284hfzgxsh88
Đại Việt sử lược http://www.mediafire.com/?4ya4d4dodrs84k7
Hoàng Lê nhất thống chí http://www.mediafire.com/?5bxu85xbqacsyxq
Đại Việt thông sử http://www.mediafire.com/?5bxu85xbqacsyxq
Lĩnh Nam chích quái http://www.mediafire.com/?b4yfb6xlywyr126
Sử ký Tư Mã Thiên http://www.mediafire.com/?tedidkr3armswbb
Việt Điện u linh tập http://www.mediafire.com/?e570z52tqm4tonx
Việt sử tiêu án http://www.mediafire.com/?66oezy4vk1fchn4

Bản án chế độ thực dân Pháp
http://www.mediafire.com/?z7ieq2kvf2qlv3p


Hồi ký Trần Quang Cơ
http://www.mediafire.com/?zor8tiitrujswua