Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Tinh Khúc Quê Hương

From: Viet Do* Hien Dang* Dana Do
76 tình khúc quê hương
với nhiều hình ảnh gợi nhớ.

1) Bấm vào link dưới đây để chọn chủ đề muốn nghe.  - Tỉ dụ muốn nghe những ca khúc viết về Hà Nội thì bấm chữ Hà Nội; muốn nghe những nhạc phẩm về Sài Gòn, bấm vào chữ Saigon; cũng làm như vậy đối với những bài hát về Huế, Đà Lạt và Paris.
- Sau khi bấm vào một chủ đề, tỉ dụ Đà Lạt, bài hát thứ nhất hiện ra là "Giã từ Đà Lạt", bấm vào nút Play (mũi tên đen góc trái) để nghe. Chủ đề Đà Lạt có tất cả 16 bài, di chuyển con mouse xuống dưới bài số 8 "Đà Lạt mộng mơ" sẽ thấy bài cuối cùng "Tình yêu như bóng mây"
- Cũng làm như trên, chúng ta sẽ thấy bài hát thứ nhất và bài cuối cùng trong mỗi chủ đề, tùy ý chọn bài muốn nghe thì bấm vào.

 Xin được liệt kê:
- Hà Nội: 1.Hướng về Hà Nội - 16.Nỗi lòng người đi
- Huế: 1.Ai ra xứ Huế - 17.Vỹ Dạ đò trăng
- Đà Lạt: 1.Giã từ Đà Lạt - 16.Tình yêu như bóng mây
- Saigon: 1.Saigon niềm nhớ không tên - 16.Vĩnh biệt Saigon
- Paris: 1.Paris có gì lạ không em - 11.Tiễn em
Nhạc Về Hà Nội, Huế, Đà Lạt, Saigon, Paris
2) Địa chỉ website: http://www.thonhacviet.com/nhactuyen/saigon.html