Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

The Buddha

From: NgocsanPham*QuynhphanHa*kimVo

           
http://www.youtube.com/v/0eCivqQo6mA&hl=en_US&fs=1
Story of Prince Siddhartha -part 1/5
http://www.youtube.com/v/_C0ity-VOrQ&hl=en_US&fs=1
Story of Prince Siddhartha -part 2/5
http://www.youtube.com/v/q-d-XBkjqkE&hl=en_US&fs=1
Story of Prince Siddhartha -part 3/5
http://www.youtube.com/v/O76r7xCshCU&hl=en_US&fs=1
Story of Prince Siddhartha -part 4/5
http://www.youtube.com/v/CfT0KpQzF9g&hl=en_US&fs=1
Story of Prince Siddhartha -part 5/5
http://www.youtube.com/v/1aJO9l4p0dE&hl=en_US&fs=1


Một bộ phim mới do đạo diễn lừng danh David Grubin dàn dựng và tài tử Hollywood Richard Gere đọc thuyết minh
http://calitoday.com/news/view_article.html?article_id=79149fc1e6a150b77d6acbe8c065f117
The Buddha, A Film by David Grubin
http://www.pbs.org/thebuddha/?utm_source=Facebook&utm_medium=ad&utm_campaign=TheBuddha