Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

CHỨNG KIẾN SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT NGÔI SAO

Kỳ Nguyên Mới
Tác giả: Kat Piper - Epoch Times Staff
Thứ sáu, 25 Tháng 6 2010 06:10
su ra doi cua mot ngoi sao
Các nhà thiên văn học thoáng nhìn thấy một ngôi sao tương lai khi nó vừa mới được hình thành từ đám khí và bụi xung quanh, trong một vùng thành lập tinh cầu tương tự như tấm hình kể trên (A. Marston (ESTEC/ESA) et al., JPL, Caltech, NASA)STAR BIRTH: Astronomers caught a glimpse of a future star just as it is being born out of the surrounding gas and dust, in a star-forming region similar to the one pictured above. (A. Marston (ESTEC/ESA) et al., JPL, Caltech, NASA )

SỰ RA ĐỜI CỦA MỘT NGÔI SAO
Các nhà thiên văn học đã thoáng thấy sự ra đời của một ngôi sao, được biết có thể là trẻ tuổi nhất. Sự kiện này đã giúp cho các nhà thiên văn học có một hiểu biết sâu xa về các thời kỳ đầu tiên hình thành tinh cầu, dựa theo một khảo cứu gần đây được đăng trên Tạp chí Vật Lý Không Gian (Astrophysical Journal).
Vật thể này, vừa bắt đầu thu hút các vật chất từ vùng khí và bụi xung quanh để hình thành cái nhân nóng bỏng và đặc của nó, đã được nhìn thấy tại vùng thành lập tinh cầu Perseus trong dải Ngân Hà của chúng ta, cách xa khoảng 800 năm ánh sáng.
Ngôi sao tương lai này, tên gọi là L1448-IRS2E, phát ánh sáng kém hơn một phần mười ánh sáng của mặt trời, và được phát hiện bởi các tia sáng yếu ớt tỏa ra từ đám mây bụi xung quanh, các nhà khảo cứu của Đức và Hoa Kỳ nói
BIRTH OF A STAR WITNESSED
Astronomers have glimpsed the birth of possibly the youngest known star, giving them an insight into the earliest stages of star formation, according to a recent study published in the Astrophysical Journal.
The object, which has just begun pulling in matter from the surrounding cloud of gas and dust to form its dense, hot core, was spotted in the Perseus star-forming region in our Milky Way galaxy, about 800 light-years away.
The future star, L1448-IRS2E, is less than one-tenth as bright as the sun, and was detected only by the faint light emitted by the surrounding dust cloud, said the U.S. and German researchers.