Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010

TỊCH THU TÀI SẢN BẤT CHÍNH

From: Do Tran * Maito * Nhatlung19
ThụySĩ thông qua luật tịchthu tàisản bất chính của các nhà độc tài

          Một nhà Ngân Hàng Thụy Sĩ
VOAnews/vietnamese .-Hạ Viện của Thụy Sĩ hôm thứ Hai phê chuẩn luật để tạo thuận lợi cho việc tịch thu các tài sản bất chính của các nhà độc tài ký thác tại các ngân hàng Thụy Sĩ.
Hãng tin SDA của nước này nói rằng luật đã được Hạ Viện biểu quyết với 114 phiếu thuận và 49 phiếu chống. Thượng Viện đã biểu quyết thuận trước đây trong năm.

Mục đích của luật là không cho tài sản loại này rơi vào tay những người phạm pháp. Trước đây có nhiều trường hợp các ngân hàng Thụy Sĩ buộc phải trả lại tài sản cho thân nhân của các nhà độc tài thay vì trả cho quốc gia mà nhà độc tài đã đánh cắp.
Chiếu luật mới, chính phủ Thụy Sĩ có thể giữ lại số tài sản này trong vòng 10 năm, trước khi tiến hành các thủ tục tịch thu.
Luật mới cũng qui định tài sản trả lại cho quốc gia gốc phải được sử dụng để cải tiến cuộc sống người dân quốc gia đó, củng cố hệ thống pháp luật và chống tội phạm.
Theo trông đợi, Haiti là nước sẽ được hưởng lợi từ luật này. Gần 6 triệu đôla của nhà độc tài Jean-Claude "Baby Doc" Duvalier tại ngân hàng Thụy Sĩ đã bị chận lại kể từ khi ông này bị lật đổ vào năm 1986.