Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

NHẠC VIỆT

From : Huu Dinh Nguyen
70 Năm Tình Ca  Trong Tân Nhạc Việt Nam (1930 - 2000)
Trích từ SBS radio (Úc Châu) do Hoài Nam biên soạn
( http://www.ngaydochungminh.com/70NamTinhCa/70NamTinhCa.html )
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_01.mp3

1930 : Nguyễn văn Tuyên  - Đặng Thế Phong
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_02.mp3
1940 : Lê Thương
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_03.mp3
Văn Cao (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_04.mp3
Văn Cao (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_05.mp3
05 Dương Thiệu Tước
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_06.mp3
1945 - 1946
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_07.mp3
Thẩm Oánh - Canh Thân - Tô Vũ - Nguyễn Thiện Tơ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_08.mp3
Tìm hiểu thế nào là nhạc tiền chiến?
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_09.mp3
Phạm Duy Nhượng - Lê Hoàng Long - Tu Mi - Võ Đức Phấn
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_10.mp3  
10 Lưu Hữu Phước - Trần Hoàn - Tô Hoài - Tô Vũ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_11.mp3

Hoàng Giác - Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Văn Tí
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_12.mp3
Nguyễn Thiện Tơ - Nguyễn Văn Quỷ - Hoàng Dương
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_13.mp3
Đoàn Chuẩn - Từ Linh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_14.mp3
Phạm Duy - Hoàng Trọng - Ngọc Bích
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_15.mp3  
15  Văn Giảng - Châu Kỳ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_16.mp3

Anh Việt - Lâm Tuyền
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_17.mp3
Tổng kết giai đoạn 1938 - 1954
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_18.mp3
Hoàng Trọng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_19.mp3
Ngọc Bìch - Xuân Tiên
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_20.mp3  
20  Vũ Thành - Đan Thọ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_21.mp3
Phạm Duy
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_22.mp3
Lê Trọng Nguyễn
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_23.mp3
Hoàng Nguyên
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_24.mp3
Lê Mông Nguyễn - Nguyễn Hiền - Nhật Bằng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_25.mp3  
25 Phạm Đình Chương (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_26.mp3

Phạm Đình Chương (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_27.mp3
Văn Phụng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_28.mp3
Hoàng Thi Thơ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_29.mp3
Nguyễn Văn Đông
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_30.mp3  
30  Tuấn Khanh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_31.mp3

Y Vân
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_32.mp3
Anh Bằng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_33.mp3
Minh Kỳ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_34.mp3
Lê Dinh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_35.mp3  
35 Phạm Mạnh Cương - Phạm Trọng Cầu
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_36.mp3

Lam Phương
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_37.mp3
Trúc Phương
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_38.mp3
Huỳnh Anh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_39.mp3
Khánh Băng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_40.mp3  
40 Duy Khánh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_41.mp3
 
Mạnh Phát
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_42.mp3
Nhật Trường (Trần Thiện Thanh)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_43.mp3  
Hoài Linh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_44.mp3
Song Ngọc
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_45.mp3  
45  Nhật Ngân - Thanh Sơn
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_46.mp3

Nguyễn Ánh 9
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_47.mp3
Đỗ Lễ - Bảo Thu
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_48.mp3
Hoài An - Nguyên Vũ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_49.mp3
Trường Hải - Dũng Chinh - Hàn Châu
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_50.mp3 
50  Cung Tiến (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_51.mp3

 Cung Tiến (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_52.mp3
Thanh Trang - Anh Việt Thu
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_53.mp3
Phạm Thế Mỹ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_54.mp3
Trầm Tử Thiêng (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_55.mp3  
55  Trầm Tử Thiêng (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_56.mp3

Trường Sa
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_57.mp3
Từ Công Phụng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_58.mp3
Trịnh Công Sơn (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_59.mp3
Trịnh Công Sơn (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_60.mp3 
60  Lê Uyên Phương (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_61.mp3

Lê Uyên Phương (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_62.mp3
Vũ Thành An
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_63.mp3
Ngô Thụy Miên (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_64.mp3
Ngô Thụy Miên (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_65.mp3  
65  Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_66.mp3

Ban Nhạc Trẻ Phượng Hoàng (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_67.mp3
Đức Huy - Nam Lộc - Quốc Dũng - Tùng Giang
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_68.mp3
Phạm Duy (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_69.mp3
Phạm Duy (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_70.mp3  
70 Phạm Duy (Phần 3)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_71.mp3

Phạm Duy (Phần 4)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_72.mp3                
Tổng kết thời kỳ thứ 2 trong 70 năm Tình ca
GIAI ĐOẠN SAU 1975
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_73.mp3
Thời kỳ sau 1975 (Phần 1)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_74.mp3
Thời kỳ sau 1975 (Phần 2)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_75.mp3  
75 Trầm Tử Thiêng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_76.mp3

Hoàng Thi Thơ - Phạm Duy - Song Ngọc - Anh Bằng - Đăng Khánh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_77.mp3
Tùng Giang - Duy Quang
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_78.mp3
Đức Huy
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_79.mp3
Trần Quảng Nam - Vũ Tuấn Đức - Hoàng Quốc Bảo - Marguerite Pham
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_80.mp3  
80 Nguyệt Ánh - Việt Dũng - Duy Trác - Trần Ngọc Sơn
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_81.mp3

Đăng Khánh
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_82.mp3
Trúc Hồ
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_83.mp3
LêTínHương - TrịnhNamSơn - HoàngThanhTâm - ĐỗCungLa - AnhTài - ĐặngHiền
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_84.mp3
Ngô Thụy Miên
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_85.mp3  
85  Lam Phương
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_86.mp3

Anh Bằng - Từ Công Phụng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_87.mp3
Nguyễn Đình Toàn
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_88.mp3
Nguyễn Ánh 9
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_89.mp3
Trần Quang Lộc
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_90.mp3  
90 Nguyễn Trung Cang - Lê Hựu Hà - Quốc Dũng
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_91.mp3

Bảo Chấn - Bảo Phúc
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_92.mp3
Thanh Tùng - Phú Quang - Quốc Bảo
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_93.mp3
Ngọc Lễ - Trần Tiến
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/Phan_94.mp3
Sơ Lược về nền Âm nhạc Việt Nam trong 35 năm (1975 - 2010)
http://nguyentran.org/NhatLung/70NamTinhCa/XuanTrongTanNhacVN.mp3NhacVN.mp3  
95 Nhạc Xuân Kỷ Sửu (tiêu biểu)