Thứ Tư, 15 tháng 9, 2010

THƠ VĂN CAO NIÊN


From: Minh Luong

TỰ TRÀO

Sáu mươi lăm tuổi tiếc mình già
Bạn mắng : Ai người trẻ mãi a  ?
Cháu chắt cả bày, đừng oán thán
Rể dâu một đám, chớ kêu ca ...
Chẳng giàu cũng đủ no căng bụng
Dẫu khó, chưa từng rách hở da !
Bạn hữu mến yêu luôn nhắc nhớ
Già mà được rứa, muốn chi ha ???
Ngô Minh Hằng
3.8.2010

Kính họa

Bắt chước tự trào

Bảy, tám mươi đâu thể chịu già,
Thơ văn lõm bõm ráng ê a,
Sáng vươn mình luyện vài hơi thở,
Tối dạo đàn hòa ít điệu ca.
Sống đất Mỹ lâu còn tẹt mũi,
Ăn cơm Tây mãi vẫn vàng da.
Lợi danh chẳng bận , tâm an lạc
Thành bại xem thường cứ hả ha !
Tuệ Quang TTT
Montréal 03-8-2010

Xin họai :
TỰ TRÀO
Bao nhiêu tuổi mới nghĩ mình già?
Thật khó luận bàn tuổi tác a!
Thời trẻ hăng say theo cuộc sống
Tuổi già mê thích nghe lời ca.
Vẫn thèm ăn uống thức ngon miệng
Còn thích ngắm nhìn kẻ mát da.
Tập thở dưỡng sinh tâm thoải mái
Hôm nay sống khỏe cười ha...ha!
Minh Lương Trương Minh Sung
Cali . ngày 15 / 09 / 2010