Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

NGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU


Bến Việt giữa trời Tây

Tường An, thông tín viên RFA   2010-09-06

Sau trận chiến Điện Biên Phủ năm 1954, hiệp định Genève đã bắt buộc người Pháp phải từ giã Đông Dương để trở về nguyên quán.

lang viet ben phap
RFA Photo/Tường An
Nhà hàng “Le petit d’Asie” ở làng Noyant-d’Allier, Pháp, ảnh chụp hôm 25/08/2010. http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Noyant-d-Allier-Ca-Dao-09062010143323.html