Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

THỜI SỰ

Ấn Độ chê trách các biện pháp thương mại mới của Mỹ

Tại một cuộc hội thảo ở Bangalore do Infosys, một đại công ty công nghệ thông tin Ấn Độ, tổ chức hôm thứ Bảy ,Bộ trưởng Công Thương Ấn Độ cho rằng Hoa Kỳ đã đưa ra các chính sách “thụt lùi”, có thể kéo dài chuyện phục hồi kinh tế.
Ông Anand Sharma tố giác Hoa Kỳ đang có “xu hướng bảo hộ” và xu hướng này “không lành mạnh cho bất kỳ nền kinh tế nào.” http://www.voanews.com/vietnamese/news/india-us-trade-9-11-10-102704119.html