Thứ Tư, 20 tháng 10, 2010

Bà Võ Hồng đã trở về Úc

                       ba vo hong
Sau 10 ngày bị giam giữ vì tham gia vào một cuộc tập hợp do Đảng Việt Tân tổ chức tại Hà nội ,nhằm phản đối Trung Quốc xâm lấn lảnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông, bà Võ Hồng ,một cán sự xã hội từ Melbourne đã đưọc trả tự do thứ Tư 20/10  . Bà Hồng đã trở về Úc ngay ngày hôm sau.