Thứ Năm, 21 tháng 10, 2010

vũ khí phá phi đạn chiến lược

ABL-Airborne Laser                 http://www.youtube.com/watch?v=rkwjHV0AWgU
Vũ khí Laser ABL do hãng Boeing chế tạo để trang bị cho  Không lực Hoa Kỳcó khả năng  tiêu diệt phi đạn chiến lược của địch ngay khi các phi đạn này vừa rời khỏi dàn phóng.