Chủ Nhật, 17 tháng 10, 2010

TUYỄN TẬP NHIẾP ẢNH CỦA HOÀNG DUNG

From:  Truong Kim Anh * Peter Tran 

HKL2-AutumnLeaves-pianoSolo.pps                         http://www.box.net/shared/qqq04q39ak -

HKL2- CuaTroiCuaNguoi_DuongKien_TTMinh_HKLoan.pps
http://www.box.net/shared/551lz0zmvn -

HKL2-TinhLaHuKhong-PAD-JuliaThuy.pps                  http://www.box.net/shared/5kigx2vnlf -

HKL2-Ru_doi_di_nhe=TCS=NguyenToan.pps                    http://www.box.net/shared/kp64tch7x4 -

HKL2-Ha tim-nhiep anh-32.pps                                  http://www.box.net/shared/ixgopkjujp -