Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

Cuốn “Hải Chiến Hoàng Sa”

           

Cuốn Hải Chiến Hoàng Sa do Ủy Ban Nghiên Cứu Trận Hải Chiến Hoàng Sa soạn thảo. Ủy ban được gọi tắt là Ủy Ban Hoàng Sa (UBHS) do Tổng Hội Hải Quân & Hàng Hải Việt Nam Cộng Hòa và Hội Đồng Hải Sử quyết định thành lập năm 2004 .
Kết quả của 6 năm làm việc không ngừng của UBHS do cựu Hải Quân Thiếu Tá Trần Trọng Ngà làm Trưởng Ban cùng với 7 Ủy viên khác đều là cựu sĩ quan hải quân.

Cuốn Hải Chiến Hoàng Sa là :
-một tài liệu công phu và nghiêm chỉnh nhất từ trước đến nay
-Một đóng góp lớn lao cho kho lịch sử dựng nước và giữ nước, và là một phần của lịch sử HQ/VNCH khi đất nước còn bị chia cắt.
-một đóng góp vào công cuộc tranh đấu đòi đất, đòi đảo của dân tộc Việt Nam.
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/10/101022_hoangsa_tranbinhnam.shtml