Thứ Hai, 4 tháng 10, 2010

Người phụ nữ gốc Việt tham gia đóng mẫu hạm USS George H.W. Bush

       USS_George_HW_Bush480
Hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush là 1 trong 10 siêu Hàng không Mẫu hạm, chủng loại Nimitz class, của Hải quân Hoa Kỳ.
                                       Giao-Phan0 
Bà Giao Phan được giao nhiệm vụ giám sát các hoạt động liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra, xác định và bàn giao chiếc tàu chiến được coi là niềm tựcác hoạt động liên quan đến việc thiết kế, xây dựng, kiểm tra, xác định và bàn giao chiếc tàu chiến được coi là niềm tự hào của Hải quân Hoa Kỳ này.  
http://www.voanews.com/vietnamese/news/vietnamese-highranking-cg-officer-10-04-10-104284259.html