Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

TIN KHẨN !

From: ngkbao *gtexas.minh
Tất cả quý vị đang sử dụng điện thoại di động chú ý:
Trường hợp quý vị nhận được cuộc gọi ở máy cầm tay từ bất kỳ người nào mà họ nói rằng họ là kỹ sư của 1 công ty nào đó, đang kiểm tra đường dẫn máy điện thoại di động của bạn. Họ yêu cầu bạn nhấn #90 hoặc số nào đó trên bàn phím.

Ngay lập tức quý vị nên tắt điện thoại và không nhấn bất kỳ số nào nhé.
Hiện nay có 1 công ty lừa đảo, sử dụng chiêu thức yêu cầu bấm #90 hoặc #09 để xâm nhập vào SIM của quý vị và sẽ thực hiện các cuộc gọi bằng tài khoản của quý vị.
Hãy gửi (1) thông tin  này cho những người thân của quý vị.        LTD
(1) Muốn gừi bản tin đi,xin bấm hình “bì thư” trên cao, bên tay trái. Mẫu e-mail sẽ hiện ra dể quí vị điền địa chỉ người nhận ( tối đa được 10 người)