Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

600 tỷ Mỹ kim mua trái phiếu ....

A. Đem sinh lực cho kinh tế Hoa kỳ và
hình thành hợp tác phát triển kinh tế thế giới mới
From:Tuyen van Bui
1. Nguyễn Xuân Nghĩa: Hoa Kỳ là… thủ phạm, Barack Obama là nạn nhân
2. Nguyễn Xuân Nghĩa: Kinh Tế cũng là Chính Trị, Xuất Cảng cũng là Mặt Trận
From : Do Tran
3. Ben Bernanke bảo vệ chinh sách 66 Tỷ mua Trái Phiếu..
http://www.calitoday.com/news/view_article.html?article_id=8770f4ae6c218b28cbd7672cfbf0e15b

B. Chiếu bí Trung Quốc trong ván cờ nợ nần
1.Hoa kỳ và Trung Quốc trong ván cờ nợ nần
U.S., China In Chess Game Over Debt ( bài đã đăng trên)
Tác giả: Gary Feuerberg
Đại Kỷ Nguyên - 16 Tháng 3 2010 00:00

2. Tài liệu về vấn đề nợ nần
a. Mỹ nợ TQ bao nhiêu tiền ?
$78.8 Trillion; United States Debt Obligations exceed world GDP; Monetary Collapse Looming?
http://www.youtube.com/watch?v=oVOuC0qSrR8&NR=1
b. Bạn có thể  hinh dung một ngàn tỷ lớn như thế nào khong?
* What is a trillion?
http://www.youtube.com/watch?v=DBMGms17blE&NR=1
**What Does A Trillion Dollars Look Like?
http://www.youtube.com/watch?v=1HFGLXLFzzI&feature=related
***National Debt- How Much Is A Billion Dollars? Dave Walker
http://www.youtube.com/watch?v=um0guhNGPPM&NR=1
c. TQ biết Mỹ khó trả nổi.Bắt bí..
Hí hoạ  China joke   
http://www.youtube.com/watch?v=um0guhNGPPM&NR=1
d. Nếu TQ đòi nợ Mỹ?
What If China Collected on U.S. Debt?
http://www.youtube.com/watch?v=T1dDIrOCbUo
e. Tai sao TQ  tiếp tục mua thêm trái phiếu Hoa Kỳ?
Why is China buying more U.S. debt?
http://www.youtube.com/watch?v=4KZg11YOBH0&feature=related