Thứ Tư, 17 tháng 11, 2010

Về đoạn video 'bắt mại dâm' tại Việt Nam

Cộng đồng mạng tiếng Việt đang bàn nhiều về đoạn video quay cảnh được cho là bắt giữ một vụ mại dâm.Video được Like-No-Other đưa lên Facebook

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/11/101115_police_video.shtml