Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới ở Á Châu (CAMSA)

From: Truong Kim Anh * Mach Song News <bpsos2010@gmail.com>
CAMSA viết tắt của Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia( Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ Mới Ở Á Châu ) hiện gồm năm tổ chức thành viên:
BPSOS, Uỷ Ban Hoa Kỳ Bảo Vệ Người Lao Động Việt Nam,
Liên Hội Người Việt Canada,
Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế (Đức),
và Tenaganita (Mã Lai).
Sau một năm hoạt động, Liên Minh CAMSA đã can thiệp cho trên 30 vụ lớn nhỏ, ảnh hưởng đến ba ngàn công nhân. Liên Minh CAMSA cần sự yểm trợ của đồng bào để tiếp tục phát triển hoạt động nhằm can thiệp và trợ giúp nạn nhân, truy tố thủ phạm, và thúc đẩy những thay đổi về chính sách của các quốc gia.
Làm Giúp Việc Nhà Không Được Trả Lương - CAMSA

LTS: Theo ước tính hiện tại có khoảng dưới một ngàn lao động người Việt giúp làm việc nhà trong các hộ gia đình tại Malaysia. Phần lớn những hộ gia đình này thuộc tầng lớp khá giả và là người Hoa. Số ít trong những lao động này thông thạo tiếng Hoa bởi họ đã từng giúp việc nhà tại Đài Loan. Số còn lại hầu như gặp nhiều khó khăn trong vấn đề giao tiếp với chủ nhà. Ngoài bất đồng về ngôn ngữ, thời gian làm việc dài trong ngày, những chủ nhà cao tuổi khó tính là cản trở chính cho họ.
 Click here