Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

LỄ TẠ ƠN: CÁM- ƠN ANH NGƯỜI CHIẾN SĨ VÔ DANH

From: Peter Tran*HuongveChua*Admgpal Sapol* BeTa
PPS 115 LENGUYENDALAT_CAM_ON_ANH.pps

From: Do Tran* dtNguyen* LKhuong
Kính tặng các chiến sĩ QLVNCH trên bốn vùng chiến thuật.

"Chúng ta không thua tại Việt Nam, nhưng chúng ta đã không giữ đúng lời cam kết đối với Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa."
"Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn."

(On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.)
                  General William C. Westmoreland