Thứ Hai, 22 tháng 11, 2010

THƠ VĂN CAO NIÊN

   Alors la paix viendra
     Pierre Quilbert            
   Khi Ấy Sẽ Thấy Bình-An
     Đỗ Quang-Vinh chuyển ngữ
                      
            good morning canh hoa


Alors la paix viendra

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme,
Si tu crois à la puissance d'une main offerte,
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour,
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon,
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas,
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin,
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'est proposé,
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour,
Si tu peux accepter qu'un autre te rende service,
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton coeur,
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance,
Si tu peux écouter le malheureux qui te fait perdre de ton temps et lui garder le sourire,
Si tu sais accueillir un avis différent que le tien,
Si pour toi l'autre est d'abord un frère,
Si tu crois que la PAIX est possible
Alors viendra la paix !

Pierre Quilbert


Khi Ấy Sẽ Thấy Bình-An

Nếu bạn biết một nụ cười đủ mạnh hơn vũ-khí,
Nếu bạn biết chìa bàn tay có sức mạnh kỳ-vĩ phi thường,
Nếu bạn biết nhìn tha-nhân bằng một chút yêu thương,
Nếu bạn thấy hy-vọng thích thú hơn nghi kỵ,
Nếu bạn biết chính bạn phải bước tới trước tiên,
Nếu bạn biết coi người lạ là anh em khi được đề-nghị,
Nếu bạn có thể vui với niềm vui của người kế bên,
Nếu bạn biết sẵn lòng san bớt thời gian không do-dự,
Nếu bạn có thể bằng lòng cho người khác giúp đỡ,
Nếu bạn chia phần tấm bánh cùng với mảnh tâm hồn,
Nếu bạn biết một lời xin lỗi tiến xa hơn giữ oán hờn,
Gặp ai bất hạnh than van,
Bạn nghe mà thấy thời gian phí hoài,
Nếu như biết cứ lắng tai,
Sẽ cho họ giữ trên môi nụ cười.
Nếu nghe người nói lời khác ý
Nghĩ ngay đó là kẻ thiết thân,
Nếu tin sẽ có bình an,
Bình an sẽ đến, bạn còn kiếm đâu?
Đỗ Quang-Vinh chuyển ngữ
google =>doquangvinhvenguon