Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

TrungCộng & ViệtCông

Hai kịch bản đang chờ đón Trung Quốc và Việt Nam :
 Thay đổi hoặc sụp đổ ! 
                                       Ngụy kinh Sinh
RFI -Thanh Phương Bài đăng ngày 30/01/2010                       

Trên đây là nhận xét của nhà ly khai Trung Quốc Ngụy Kinh Sinh trong một bài tham luận đọc tại một cuộc hội thảo ở Los Angeles về nhân quyền và dân chủ ở Trung Quốc và Việt Nam vào tuần trước. Trong  bài tham luận ,ông Ngụy Kinh Sinh đã so sánh tình hình giữa hai quốc gia. Toàn văn bài tham luận này hôm qua (29/1) đã được đăng trên trang web của hãng tin AsiaNews.it. ( đọc dưới)

Được coi là '' cha đẻ của phong trào dân chủ'' ở Trung Quốc, ông Ngụy Kinh Sinh, hiện sống lưu vong ở Hoa Kỳ, vẫn cực lực phản bác những người cho rằng có thể phát triển kinh tế mà không cần đến dân chủ, nhân quyền.
Trong bài tham luận, ông Ngụy Kinh Sinh nhận định : '' Mặc dầu cả hai nước đều đã chuyển hóa thành những quốc gia tư bản độc quyền, nhưng có những điểm khác với những nước Đông Âu và Nga. Khác biệt lớn nhất đó Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn sống dưới chế độ độc đảng. Do không có sự tranh đua trong một thể chế đa đảng, cả hai nước đều không có một môi trường thông thoáng hơn cho ngôn luận và báo chí như ở Đông Âu và Nga''.
Theo ông Ngụy Kinh Sinh, '' Ở Việt Nam và Trung Quốc, phe đối lập rất khó tồn tại trong nước, còn phe đối lập ở hải ngoại thì càng khó mà tham gia vào chuyện chính trị quốc nội.''
Nhà ly khai Ngụy Sinh Sinh lưu ý rằng, các cơ quan an ninh của Đảng nay hoạt động rất hiệu quả, tức là gài người khắp nơi để làm chệch hướng đấu tranh, gây chia rẽ và thậm chí gài bẫy các lực lượng.
Cho nên, rất khó mà có một lực lượng đoàn kết, tổ chức chặt chẽ để thúc đẩy chuyển hóa hay cách mạng.
Hiện nay, theo nhà ly khai Trung Quốc, việc huy động nhân dân chỉ có thể thực hiện được nhờ những công cụ truyền thông đại chúng. Chính vì vậy mà chế độ cộng sản Trung Quốc vẫn nỗ lực ngăn chận thông tin cả trên báo chí lẫn trên mạng Internet.
Mặt khác, theo ông Ngụy Kinh Sinh, do thiếu tôn trọng nhân quyền, việc bóc lột, đàn áp từ các giới quan chức cấu kết với giới doanh nghiệp càng trắng trợn hơn và như vậy càng khiến sự phản kháng mạnh mẽ hơn.
Nhưng cũng do các quan chức cấu kết ngày càng chặt chẽ với giới doanh nghiệp, chính phủ nay không thể đóng vai trò trọng tài phân xử các tranh chấp kinh doanh. Cuộc đấu đá trong nội bộ giới lãnh đạo càng dữ dội hơn bao giờ hết.
Ông Ngụy Kinh Sinh nhắc lại : ''Trong những thập niên qua, môi trường quốc tế đã không thuận lợi cho các lực lượng đối lập ở Trung Quốc và Việt Nam''.
Trong khoảng thời gian đó, phương Tây đã hà hơi tiếp sức cho các nước cộng sản, thi hành những chính sách khoan dung và hoà hoãn đối với các đảng cộng sản, mà các đảng này đã biến thái thành một kiểu tư bản đỏ. Quan hệ giữa khối dân chủ phương Tây với các chế độ độc tài châu Âu, từ đối đầu đã chuyển thành hợp tác. Các lực lượng đối lập Trung Quốc và Việt Nam ở hải ngoại bỗng trở thành những cản ngại dưới con mắt các chính khách những nước dân chủ này.
Nay, theo nhà ly khai Ngụy Kinh Sinh, tình hình đang thay đổi.
Mặc dù chính sách hòa hoãn vẫn chiếm ưu thế, các nền kinh tế phương Tây đang rơi vào suy thoái do đã truyền máu cho các nước cộng sản trong hơn một thập kỷ. Ông Ngụy Kinh Sinh cho rằng các nước phương Tây nay phải từ bỏ chính sách hoà hoãn với chế độ cộng sản, phải trở lại chính sách đối đầu và cạnh tranh, mà trước hết là từ chính sách bảo vệ thị trường.
Nhà ly khai Trung Quốc nhận định, ''sự thay đổi này là yếu tố buộc hệ thống tư bản độc quyền của đảng Cộng sản phải cải tổ hoặc sẽ sụp đổ''. Lực lượng đối lập hải ngoại phải tiếp tục sử dụng truyền thông để thúc đẩy dân chủ và tự do trong nước. Đường lối đấu tranh này, đi kèm với chính sách bảo vệ thị trường của các nước dân chủ sẽ là đối trọng với chủ nghĩa dân tộc mà chắc chắn sẽ bị đảng cộng sản khai thác.
-----

ASIA NEWS  01/29/2010 11:42
CHINA - VIETNAM
Wei Jingsheng: China and Vietnam, economic giants on the brink of change or collapse .                                                        

The great Chinese dissident compares the two tigers of Asian Development and warns: the domestic opposition is increasing, and is increasingly determined. Even the West is disappointed: its policy of tolerance towards human rights violations, has not led to anything, not even greater economic benefits
Los Angeles (AsiaNews) - Wei Jingsheng, the "father of democracy" in China, strongly attacks those who think that we can achieve economic development without human rights. And, in a speech at a symposium on human rights and democracy development in Chinaand Vietnam, traces an interesting parallel between the two nations. Dominated by a single party regime, they are both in full swing of development, but the absence of conflicting voices brings them inexorably towards a social revolution. At the same time, the capitalist world, which has tried to absorb both in the production chain, closing its eyes to human rights violations, finds itself in the present economic crisis. Here is the full text of the intervention, delivered in Los Angeleslast week.
To learn about the democratic future of Chinaand Vietnam, we need to make an analysis of both countries, as well as to understand the international environment of both of them.  Then we could learn both favourable and disadvantaged conditions for us, thus to guide our actions.
The current social characteristic for both Vietnamand Chinais that although both countries have transformed into bureaucratic monopoly capitalist states, they are somehow different from Russiaand Eastern Europe.   The biggest difference is that they are still under the Communist Party's one-party dictatorship.  Without competition in a multi-party system, both countries lack the more relaxed environment for speech and publications that both Russiaand East Europehave.  In Vietnamand China, it is very hard for the opposition to survive inside the country, and the opposition overseas has much more difficulty to participate in the politics inside.  Thus, it produces a big predicament for us.
The special agencies of the Communist Party have become very effective.  With the disjunction of inside and outside, it plants their agents, misguides our directions, sows dissension, and even leads the opposition into its traps.  This makes a transformation or revolution facilitated by a united opposition that is well organized and well planned very difficult.  At the current stage, the main form of opposition is by the people on their own with their decentralized action against the tyranny and economic ultra-exploitation.  The public media are the main tool to mobilize the people.  Traditional secretive organizations could only have small-scale operations.  The overall mobilization of the people could only depend on mass communication tools.  This is why the Chinese Communist regime pays great attention to block the information of both news media and the Internet.
On the other side, due to the lack of basic human rights, the exploitation and suppression by the combined effort from the government officials and business become ever more stark, thus resulting in even stronger opposition.  So the transformation forces of countries such as China, Vietnamand North Koreaare mainly from the middle and lower classes.  The ways of transformation are not just limited to peaceful ones.  Violent opposition often becomes the main force that impels societies to change.  Also due to the intimate connection of government officials and business, the government has lost its judging position over business disputes.  The internal fights within the governments have become even more violent than at any other times and circumstances.  The surfacing of the criminal underworld and personal military have become a new routine in assisting political struggle, thus making the society even less stable and more complicated.
In the past a few decades, the international environment has been very unfavourable to the opposition forces of countries such as Chinaand Vietnam.  The "China Model" invented by Deng XiaoPing was able to buy out the Western capitalists in the way of sharing the cheap labour, thus indirectly controlling the politics and academics of the West.   It was able to force the mainstream society of the West to surrender themselves to the interests of the Communist Party and give up their value systems.  This has resulted in the West continuing its economic blood transfusion to the Communist countries and taking tolerant and appeasement policies toward the new style bureaucratic capitalists of the Communist Parties.  During the 16 years of US President Bill Clinton and George W. Bush, this policy of appeasement reached its peak.  The relationship between the Western democracy and Asian dictatorship transformed from confrontation, to tolerance, to open cooperation..  The overseas opposition forces of Chinaand Vietnambecame thorns in the eyes of the politicians of these democratic countries.  Using the words of a well-known American scholar on the left: "these anti-Communist pro-democracy activists do not meet the main ideology stream of America".
However, now the situation is changing.  Although the appeasement policy still occupies the mainstream, the west economy is in recession due to its blood transfusion to the Communist countries over more than one decade.  The so-called "free market economy" theory lost its battle against the not free market economy.  While the business people of both West and East made super profits, the wage and salary earners did not get the benefit of the economic development.  Instead of expansion, the market shrank, which is the root cause of the global economic recession.  Thus, the Western countries started to realize this historic mistake and naturally will take measures to correct it.   They should give up their appeasement policies with the Communist government, and restart a new confrontation and competition.  They should start their confrontation from market protection first.
This change is the exterior condition that may force the new bureaucratic capitalist system of the Communist Party to reform, or to collapse.  The overseas opposition has a main task beyond continuously using the media for positive mobilization of democracy and freedom.   This new task, in cooperation with a market protection policy by the democratic countries, will be opposing the nationalism that will be mobilized by the Communist Party naturally.  By borrowing the power from the international society, we could push for the reforms of the redistribution system, or political revolution in our own countries.  This trade battle will not benefit the bureaucratic capitalism; yet will only be beneficial to the waged and salary workers and private capital of our countries, which is the best measure to push for democratic revolution and to avoid the disordered insurrection.
Finally, let me make it clear, under an environment without basic free speech and free media, yet with a matured economic system of bureaucratic capitalism, the so called "colour revolution of peace, rational and non-violence" could be only a trick of deceive; to the best is a good fantasy that cannot be realized.