Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

SIÊU NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH

From :  Do Tran* Hop Bui
SIÊU NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH !
      Out of bounds photos
48 bức ảnh 'vượt khung hình' kỳ lạ

Với nghệ thuật sắp đặt và phần mềm chỉnh sửa, con người và vật thể trong các tấm hình như đang vượt ra khỏi giới hạn khung viền. Thể loại ảnh này được gọi là OOB (Out of bounds photo).

Ảnh OOB