Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

56 Sắc Dân ở Trung Hoa.

From: Do Viet

Xem  biết::

56 Sắc Dân ở Trung Hoa.

It took 14 professional photographers, one year's time and traveling a distance of 10,000+ miles to take these pictures.

Moi lo cua Trung Quoc neu Dai Loan doi doc lap

Sắc dân JING y phục nữ áo dài và nam đội khăn xếp.
    Trông gần giống y phục Việt Nam ?

              vd~