Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

HỒ XUÂN HƯƠNG ĐÀ LẠT KHÔNG CÒN NỬA

From : Sung Truong* Vinh Nguyen* Nghinnguyen * An Hoang* Loc Tran
Hồ Xuân Hương Đà Lạt không còn nữa!
Con đuong băng qua hồ
( Hông Nhà Thuỷ Tạ  qua nhà Hướng Đạo)
Sau khoảng 1 tháng thi công, con đuong tạm băng qua hồ
đã hoàn thành và các loại xe đã chính thức lưu thông vào sáng hôm qua, 5-3-2010.

Ngày 31-01Ngày 2-2

ngày 4-2

Ngày 19-2

Ngày 2-3Ngày 5-3


Từ phía nhà hàng Thanh Thủy nhìn qua.