Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

TIỀU SỬ GIÁO SƯ NGUYỄN GIA TƯỜNG

La Thu CVA Hoa-Thinh-Don
Bài viết trên Wikipedia về tiểu sử
 Giáo sư Nguyễn Gia Tường

Thưa Anh Hoàng Song Liêm và quí Anh Chị,
Nhân dịp quí Anh Chị tham dự Họp Mặt CVA toàn Thế Giới, tôi xin gửi đến quí Anh Chị một tin đáng chú ý.
Gần đây tôi có vào Wikipedia Tiếng Việt để tìm hiểu thêm về Trường Bưởi - Chu Văn An. Thấy có link về GS Nguyễn Gia Tường, tôi click vào để xem thì thấy chưa có ai viết gì.
Tôi bèn viết một đoạn ngắn về những gì tôi biết, và post lên site này.
Wiki đã đăng bài viết, nhưng ghi chú thêm "Bài viết thiếu chất lượng" (!).
Thật là khôi hài ! Thiếu chất lượng hay không thì để độc giả đánh giá, chứ đâu phải là công việc của nhóm Wiki Tiếng Việt !
Tôi nghĩ rằng nhóm phụ trách Wiki Tiếng Việt này là Cộng Sản, nên thấy bài viết thuật lại những sự kiện lịch sử không có lợi cho họ, thì họ chê là "thiếu chất lượng"! Họ còn "đe" rằng nếu không có ai sửa lại bài viết, thì trong 1 tuần sẽ xoá !
Vậy xin thông tin này đến quí Anh Chị để thấy rõ bộ mặt thật của nhóm phụ trách Wikipedia Tiếng Việt này. Xin bấm vào link dưới đây để coi bài viết về GS NGT trước khi bài bị xóa.
      Nguyen Gia Tien giatien@sunrise.ch

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Gia_T%C6%B0%E1%BB%9Dng