Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

LỜI HAY Ý ĐẸP

From: KimAnh Truong * Vu Quy Leon

BẢNG CHỮ CÁI

Ai cũng biết cuộc đời không hoàn hảo
B ởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền

C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen
D ù đang sống qua những ngày khốn khổ.
Đ ừng hờn căm hoặc mở lời than thở
E ngại gì khi Chúa ở cùng ta?
G ió có to, cùng bão táp phong ba...
H ãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt.
I m lặng tin vào những điều mình biết
K
hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao?
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào?
M ãi cảm tạ vì những ơn quí giá
N gười luôn ban, với tình yêu cao cả
Ô i! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”
P
hải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu
Q uyền năng Người sẽ đem về chiến thắng,
R ạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng.
S ao cứ chờ cứ đợi ở tương lai
T hay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?
Ư ớc mong bạn sống tâm tình cảm tạ
V ào những ngày sung túc hoặc tả tơi.
X ưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi
Y êu mến Chúa... Bạn không còn buồn bã.


Trần Duy Nhiên dịch -

http://www.moytura. com/reflections/ alphabet. html

ALPHABET

A lthough things are not perfect
B ecause of trial or pain
C ontinue in thanksgiving
D o not begin to blame
E ven when the times are hard
F ierce winds are bound to blow
G od is forever able
H old on to what you know
I magine life without His love
J oy would cease to be
K eep thanking Him for all the things
L ove imparts to thee
M ove out of "Camp Complaining"
N o weapon that is known
O n earth can yield the power
Q uit looking at the future
R edeem the time at hand
S tart every day with worship
T o "thank" is a command
U ntil we see Him coming
V ictorious in the sky
W e'll run the race with gratitude
X alting God most high
Y es, there'll be good times and yes some will be bad, but...
Z ion waits in glory...where none are ever sad !