Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

BIEN DONG

From: Trang Tran
Hải Quân TQ ‘Diễn Tập’

CSVN Xin Mỹ Giúp Giữ Biển Đông
HANOI (VB) -- Nhà nước CSVN đã quyết định kế hoạch hợp tác với Mỹ về quản lý Biển Đông, theo bản tin trên báo Pháp Luật hôm Thứ Hai 19-4-2010. 

Bản tin nhan đề “Hợp tác với Mỹ và các nước trong quản lý biển” ghi cụ thể về một dự thảo: 
“Theo dự thảo đề án Hợp tác tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển do Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam soạn thảo thì Việt Nam cần ưu tiên hợp tác quốc tế với một số nước có trình độ quản lý biển tiên tiến như Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản... để khắc phục các hạn chế trên. 
Trong đó, Mỹ được đánh giá là một trong số những nhà tài trợ tiềm năng. Việt Nam sẽ tiếp cận với chính phủ Mỹ nhằm lồng ghép việc tăng cường năng lực quản lý vùng ven biển, đặc biệt ở khu vực duyên hải miền Trung và vịnh Thái Lan vào các hoạt động trong khuôn khổ chiến lược môi trường của chính phủ Mỹ tại Việt Nam trong năm năm tới. Được biết, Tổng cục Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam trong việc quản lý vùng ven biển vịnh Bắc Bộ. 
Trước mắt, nội dung hợp tác với một số nước sẽ tập trung hỗ trợ cho việc hoàn thiện chính sách, bộ máy quản lý và đào tạo kiến thức quản lý biển và vùng ven biển cho cán bộ…” 
Trong khi đó, trên thông tấn VIT cũng từ Hà Nội hôm Thứ Hai 19-4-2010, đã nêu rõ rằng: 
“...Trong ý đồ phát triển hải quân, Trung Quốc đã tự ý đặt toàn bộ Biển Đông và Hoa Đông mở rộng ra phía Thái Bình Dương, tạo thành vùng diễn tập chủ đạo cho hải quân của họ. 
Trong yêu cầu phát triển lực lượng hải quân đến năm 2020, Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu phát triển mạnh hơn bộ máy tham mưu tác chiến, phát triển các phương tiện và vũ khí đạt tới trình độ công nghệ tiên tiến, có khả năng tiến hành các hoạt động tác chiến quy mô, cách rất xa biên giới... Mục tiêu chiến lược này đã thể hiện một hướng đi quan trọng nhằm tiến xa hơn ra hướng Thái Bình Dương trong tương lai.” 
Như thế, có thể hiểu rằng Hà Nội đã thấy rõ hiểm họa Trung Quốc đã ăn trùm Biển Đông. Câu hỏi nơi đây là: bắt đầu ‘tiếp cận” chính phủ Mỹ từ bây giờ có phải là đã trễ?