Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

HACKERS CSVN XAM NHAP

From : Minh Nguyen van
Thông Báo Khẩn : Hackers CSVN tai Lãnh Sự Quán Houston !
Ngày 09-04-2010, giờ 23:35
Vietland xin thông báo khẩn , 
Theo điều tra ( tracking) của Webmasters Vietland thì Hackers CSVN tại Lãnh Sự Quán Houston vừa mua một domain mới vào Ngày 07 Tháng 04 mang tên :
http://stylelibs. com/ , trang mạng mới nầy chứa Virus để ăn cắp Password để đánh gục các trang mạng NVHN trong dịp 30-4.
File chứa Virus qua đường link :

 http://stylelibs. com/themes/ general.swf
Hiện nay Virus nầy đang được cài trong nhiều trang mạng trong đó có :

vietland.net (đã xoá) ,vietvungvinh. com (đang bị nhiễm) , danchimviet. com (đang bị nhiễm) thanhniencovang. com (đang bị nhiễm)