Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

Tấm gương đoàn kết của một cộng đồng

Làng Việt Versailles
Anh Vũ RFI 21/4/2010
Làng Việt Versailles, tấm gương đoàn kết của một cộng đồng
Một buổi đấu tranh của cộng đông người Việt ở làng Versailles,
New Orleans . Nguồn:avillagecalledversailles.com
Làng Versailles ở New Orleans là một khu cư dân không giống bất kỳ đâu trên đất Mỹ. Đó là một làng thuần chất Việt, từ con người cho đến nếp sinh hoạt. Nơi đó vào những phiên chợ hàng tuần, người ta có thể bắt gặp những cụ già vấn khăn mỏ quạ hay đội chiếc nón lá ngồi bán những thứ « cây nhà lá vườn », trong một không gian ồn ào những tiếng người mua kẻ bán mặc cả bằng tiếng Việt.
 Doc tiep       xin bam :      http://www.viet.rfi.fr/node/18356