Thứ Tư, 21 tháng 4, 2010

TIM CHA

From : Le DTho hiep.long@yahoo.com*Hoatrangnguyen@sbcglobal.net*
Hồ ngọc Hiệp
Tìm cha
Có một cháu, con của một sĩ quan đã chết trong trại tù Sơn La.
Xin quí chiến hữu nào đã ở tù Sơn La khoảng  1976 có thể biết bất cứ tin tức nào của vị Đại Úy này không.
Thành thật cám ơn.
Đây là tin tức của người da mat:
Huỳnh Tự Trọng
cấp bực Đại úy , người Quảng Nam
chết vào ngày mùng một tết năm 76
tại trại 2 ,Mường Côi , huyện Phú Yên tỉnh Sơn La