Thứ Hai, 19 tháng 4, 2010

SINH HOAT CUA CDNVQGIA TAI HOA THINH DON

From NkimBao* Thuan* BMH Washingto DC


Những sinh hoạt thời sự đặc biệt của Cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trong những ngày qua - 
                   Mùa Quốc Hận lần thứ 35.
1.- Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn trước  khách sạn Mayflower, ngày 14-04-2010.
Video clip do Anh Đậu Thanh Vân thực hiện...cho Bản Tin Hoa Thịnh Đốn...
http://www.youtube.com/vatv2008#p/a/u/0/BaEo93RorRo
2.- Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng và đồng bọn trước  khách sạn Mayflower, ngày 14-04-2010.
Video clip do Chị Tuyết Mai thực hiện..
http://www.youtube.com/watch?v=FELNROswu5w
3.- Phóng sự của Truyền Hình Việt Nam-HTĐ buổi hội thảo Việt Nam 35 Năm Nhìn Lại....vào ngày 9-04-2010.
Video clips do Chị Nguyễn T. Bạch MaiAnh Nguyễn Phúc thực hiện
Phần Một : http://www.youtube.com/watch?v=UXCq3a2KCyY
Phần Hai :
http://www.youtube.com/watch?v=WDpvqSFBwzY