Thứ Hai, 26 tháng 4, 2010

DAN SO CAO NIEN THE GIOI GIA TANG

Tỷ lệ người cao tuổi gia tăng tại Hoa Kỳ và các nước khác

VOA- Thứ Hai, 26 tháng 4 2010
Tỷ lệ người cao tuổi tại Hoa Kỳ có gia tăng
 Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số cho biết những người trên 65 tuổi chiếm khoảng 13% dân số Hoa Kỳ năm 2008, và theo dự phóng sẽ tăng lên 20% năm 2050
Thông tin do Văn Phòng Kiểm Kê Dân Số Hoa Kỳ năm 2010 thâu thập cho thấy tỷ lệ người cao tuổi tại Hoa Kỳ có gia tăng.
Một cuộc khảo cứu của văn phòng này cho biết những người trên 65 tuổi chiếm khoảng 13% dân số Hoa Kỳ năm 2008, và theo dự phóng thì tỷ lệ này sẽ tăng tới 20% vào năm 2050.
Hiện nay chỉ có 4 quốc gia - Đức, Ý, Nhật Bản, và Monaco - có tỷ lệ dân số cao tuổi 20% hoặc hơn.
Nhưng cuộc khảo cứu này cho biết, con số các quốc gia có tỷ lệ người cao niên đáng kể sẽ lên tới 100 nước vào năm 2050.
Phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết trên khắp thế giới hiện nay có khoảng nửa tỷ người, tuổi từ 65 hoặc cao hơn;  con số này sẽ gia tăng gần gấp ba, lên tới 1 tỉ rưỡi người vào giữa thế kỷ này.
Như vậy là đông hơn dân số 1,3 tỉ người hiện nay của Trung Quốc
.