Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Những nhà hoạt động độc lậpTây Tạng có thể bị bắn chết tại khu động đất

Tác giả: Fang Xiao – Dai ky nguyen 26 /4 /2010 

Tibet Independence Activists Could be Shot in Earthquake Zone ( cuoi bai)

Các nhà sư Tây tạng tập họp phía ngoài Tu viện đã bị phá hủy tại Jiegu, quận Yushu , tỉnh Qinghai phiá bắc TQ vào ngày April 20. (AFP/Getty Images)

20 tháng 4 đánh dấu ngày thứ bảy kể từ khi  một trận động đất đột phá Yushu, một thành phố ở phía tây Trung Quốc, giết chết hàng ngàn. Mặt đất bao phủ đầy tuyết và theo truyền thống Tây Tạng, ngày thứ bảy sau khi chết là thời gian quan trọng để tưởng nhớ người qúa cố.

Tại Gesar Plaza, người Tây Tạng đã tổ chức lễ cầu nguyện, nơi các nhà sư và các Lạt ma đọc kinh cầu nguyện vang lên.

Ngày 20 tháng 4, một người lính nói với The Epoch Times rằng nếu quân lính Trung Quốc gặp phải một nhà hoạt động độc lập Tây Tạng trong vùng động đất, người đó có thể bị bắn chết ngay tại chỗ mà không có sự chấp thuận từ chính quyền cao hơn.

Theo một nhà sư Luosong trong thị xã Jiegu, gần 40.000 nhà sư từ Tứ Xuyên, Tây Tạng, và các khu vực xung quanh-những người đã tham gia vào việc giải cứu các nạn nhân trận động đất-được lệnh rời khỏi khu vực thiên tai trong vòng hai ngày. Một số đã được yêu cầu rời đi trước 04:00, ngày 20 Tháng 4.
Nhà sư nói rằng tất cả các nhà sư từ các thành phố khác sẽ bị đuổi đi và không được phép tham gia bất kỳ hoạt động cứu trợ.

Bà Woeser, một nhà văn Tây Tạng, trích dẫn một nhà sư Tây Tạng trong vùng động đất, nói rằng hàng trăm nhà sư người đến đầu tiên từ Ganzi, Tứ Xuyên, để cung cấp viện trợ đã bị di chuyển khỏi khu vực, và các nhà sư khác từ các thành phố khác sẽ bị đưa đi ngày Thứ Ba.

Bà nói rằng chính quyền Đảng Cộng sản đang lo lắng về một tin đồn rằng Đạt Lai Lạt Ma đã được đi tham quan khu vực thiên tai.

Một người Tây Tạng địa phương, Gong Ru, cũng nói rằng các nhà sư đã bị buộc phải rời khỏi khu vực động đất. Ông nói thêm rằng một số xe quân sự đi vào khu vực và các điểm kiểm tra đã được thiết lập từ sân bay thị xã Yushu Jiehe để thu hinh người vào khu vực.
Ông Ru cho biết ông đã thấy một số các đoàn xe quân sự với biểu ngữ lực lượng quân sự quận sự Lan Châu  trong hai ngày qua. Ông không chắc chắn có bao nhiêu binh sĩ đã đến, nhưng cho biết có hai nhóm khoảng 15 xe. Các tấm bảng trên xe tải cho biết họ đã tới từ quân khu Luanzhou.

Tibet Independence Activists Could be Shot in Earthquake Zone

Communist authorities worried at rumors that Dalai Lama plans visit

By Fang Xiao
The Epoch Times Staff Created: Apr 21, 2010 Last Updated: Apr 22, 2010

 

Tibetan monks gather outside their destroyed monastery in Jiegu, Yushu county, in China's northwestern province of Qinghai on April 20. (AFP/Getty Images)

April 20 marked the seventh day since an earthquake hit Yushu, a far western city in China, killing thousands. The ground was covered with snow and according to Tibetan tradition, the seventh day after a death is an important time to remember the dead. In Gesar Plaza Tibetans held a ceremony where monks and lamas chanted sutras.
On April 20, a soldier told The Epoch Times that if Chinese troops encounter a Tibetan independence activist in the quake area, he or she could be shot dead on the spot without approval from higher authorities.
According to a Luosong monk in Jiegu town, close to 40,000 monks from Sichuan, Tibet, and other surrounding areas—who were involved in rescuing earthquake victims—were ordered to leave the disaster area within two days. Some were asked to leave before 4 p.m. on April 20.
The monk said that all monks from other cities would be driven away and not allowed to take part in any rescue activities.
Ms. Woeser, a Tibetan writer, quoted a Tibetan monk in the earthquake zone, saying that several hundred monks who arrived first from Ganzi, Sichuan, to provide aid had been removed from the area, and other monks from other cities would be removed by Tuesday.
She said that Communist Party authorities were worried about a rumor that the Dalai Lama was going to visit the disaster area.
A local Tibetan, Gong Ru, also said that the monks were forced to leave the earthquake zone. He added that several military vehicles entered the area and check points were set up from Yushu Airport to Jiehe town, to screen people entering the area.
Mr. Ru said he had seen several fleets of military vehicles with Lanzhou Military Banners over the past two days. He was uncertain how many troops had arrived, yet said there were two groups of about 15 vehicles. The plates on the trucks said they were from the Luanzhou Military District.
A local Tibetan said that soldiers and rescue teams were struggling with altitude sickness, while Tibetan-speaking monks did not have any problems and were playing an important role. A few thousands monks from local areas, and a few thousands from Tibet also joined the rescue. Soldiers were staying on the sidelines while many monks were digging though rubble to search for survivors.
Tibetans complained that state-run media only gave attention to the military and disregard the hard work of Tibetan monks.