Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

KHUNG BO

From: amsfv@aol.com
PHÁT GIÁC ĐẶT BOM TẠI TIMES SQUARE, New York...
Có thể đả xảy ra một vụ nổ nguy hại...nhưng nhờ sự phát giác của Ông Duane Jackson  một nguoi ban T shirt tai khu vực Times Square,   nên cảnh sát thành phố New York đả tháo gở kịp thời một quả bom nổ chậm được gài trong SUV , tại khu vực nổi tiếng nay.
.Ô. Jackson là  Cựu Chiến Binh đã từng phục vụ tại Việt Nam ( Vietnam Veteran ).
 .