Thứ Sáu, 14 tháng 5, 2010

NGAN DOAN KHUC THO: HA HUYEN CHI PPS: HY VAN

From:    Sung Truong *Motminh Nguyen *DCB DCB

12 bài thơ 100 câu 1 vần 

1-Phiêu Bồng.pps/ http://www.box.net/shared/gn0y82hgor
2-Vui Tình Muộn.pps/ http://www.box.net/shared/avu2xgg6em
3-Nỗi Bất An.pps/ http://www.box.net/shared/34ati2z64x
4-Đủ Lãng Quên Đời.pps/ http://www.box.net/shared/3dzcugdift

5-Khoái Phong.pps/ http://www.box.net/shared/0z0e3pxdoy
6-Lửa Rừng.pps/ http://www.box.net/shared/rco7b5corn
7-Mũ Gai.pps/ http://www.box.net/shared/6teagevdfr
8-Nàng Ở Tim Ta.pps/ http://www.box.net/shared/mzpu1gy9ms
9-Quên Hồ Dễ.pps/ http://www.box.net/shared/4ea99jdvr6
10-Thơ Vỗ Mặt Trời.pps/ http://www.box.net/shared/ihuv9cl3f5
11-Thuỷ Tinh.pps/
http://www.box.net/shared/mpf5k7lauq
12-Trái Đắng.pps/ http://www.box.net/shared/fjtq3ygrb6

Ngàn Đỏan Khúc, thơ Hà Huyền Chi, PPS by Hy Văn1-Ngàn Đoản Khúc_001-100 / http://www.box.net/shared/kyttn4gm51
2-Ngàn Đoản Khúc_101-150 / http://www.box.net/shared/ge716x5h2j
3-Ngàn Đoản Khúc_151-200 / http://www.box.net/shared/0z7jqxrs72
4-Ngàn Đoản Khúc_201-300 / http://www.box.net/shared/79ros4xe0d
5-Ngàn Đoản Khúc_303-349 / http://www.box.net/shared/kz1ldiz2xr
6-Ngàn Đoản Khúc_350-400 / http://www.box.net/shared/mf2jrp0p6i
7-Ngàn Đoản Khúc_402-500 / http://www.box.net/shared/favnyt60fz
8-Ngàn Đoản Khúc_506-600 / http://www.box.net/shared/ymdol1a44y
9-Ngàn Đoản Khúc_601-700 / http://www.box.net/shared/lo64mbmyq3
10-Ngàn Đoản Khúc_702-800 / http://www.box.net/shared/1fv2fdnofy
11-Ngàn Đoản Khúc_801-900 / http://www.box.net/shared/zyx5oscz4r
12-Ngàn Đoản Khúc_902-1000 / http://www.box.net/shared/ukcpt3rp3n
13-Ngàn Đoản Khúc_101-1100 / http://www.box.net/shared/2m80hibpra
14-Ngàn Đoản Khúc_1102-1200 / http://www.box.net/shared/lt2a7ta5d2
15-Ngàn Đoản Khúc_1202-1300 / http://www.box.net/shared/4e3lb4v3h2
16-Ngàn Đoản Khúc_1302-1400 / http://www.box.net/shared/mf7vhfkimb
17-Ngàn Đoản Khúc_1401-1500 / http://www.box.net/shared/7amr0qbmyx
18-Ngàn Đoản Khúc_1501-1600 / http://www.box.net/shared/14efkpl1xb
19-Ngàn Đoản Khúc_1601-1700 / http://www.box.net/shared/yfyzhs8462
20-Ngàn Đoản Khúc_1703-1800 / http://www.box.net/shared/3k5ooip8lv
21-Ngàn Đoản Khúc_1801-1900 / http://www.box.net/shared/hzu2lsb3tf
22-Ngàn Đoản Khúc_1901-2000 / http://www.box.net/shared/utebxy23q1
23-Ngàn Đoản Khúc_2001-2100 / http://www.box.net/shared/r9fdgcpf2t
24-Ngàn Đoản Khúc_2101-2200 / http://www.box.net/shared/dz7dcjy80u
25-Ngàn Đoản Khúc_2201-2300 / http://www.box.net/shared/xjz0x0tjoi
26-Ngàn Đoản Khúc_2301-2400 / http://www.box.net/shared/njp2ei9kjn
27-Ngàn Đoản Khúc_2401-2500 / http://www.box.net/shared/lfzh5sefku
28-Ngàn Đoản Khúc_2501-2600 / http://www.box.net/shared/jvdy0p28go

http://blackyblog.multiply.com/journal/item/17