Thứ Tư, 4 tháng 8, 2010

LỜI KHẤN NGUYỆN

Frm: Mac Giang
Lời Khấn Nguyện - thơ Mặc Giang - Ns Tú Minh, do Nhóm Hoa Vàng thực hiện:
http://www.youtube. com/watch? v=tjISUT26Qz0


Bài 1 Án Ma Ni Bát Di Hồng (theo Nhạc Tây Tạng)
Bài 2 Lời Khấn Nguyện - thơ MG - Ns Tú Minh - Nhóm Hoa Vàng hợp ca
http://www.youtube. com/watch? v=mHiYXTp1mmQ&feature=related