Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

GIẢI TRÍ

1.TIẾNG NHẠC BỐN MÙA
From: DuongTu*Tonthatxung*Ducgiang Nguyen* ChaoHoang*HugoNguyen            http://www.petalia.org/Songs/flash/hoamai.htm
2. BỂ CÁ ĐIỆN TỬ
From: DieuHuynh 
   http://www.sharkbreak.com/index.php
Quý vị và các bạn thân mến
     Để giải trí sau những giờ làm việc mệt mỏi, xin mời qúi vị và các bạn giải trí bằng cách bấm vào Link trên đây để có BỂ CÁ ĐIỆN TỬ .

Sau khi  bấm vào link rồi , đợi bể và cá hiện lên . Cá sẽ bơi theo sự di động mũi tên của con chuột .
Nếu qúi vị muốn thay đổi bể đựng hoặc cá, xin lựa bể bằng cách bấm vào hình bể  nằm bên tay phải của bể cá đang coi .
Nếu qúi vị muốn thay đổi loại cá, xin lựa cá ở bên tay trái rồi dùng mũi tên của con chuột bấm vào loại cá bạn thích , lập tức cá mới lựa bơi theo sự di động con chuột. Chúc quý vị và các bạn vui với môn chơi này .

Đieu Huynh