Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM VÙNG HOA THINH ĐỐN VÀ PHỤ CẬN

From: amsfv
1.- Tiệc Hội Ngộ của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị vùng HTĐ và Phụ cận...được tổ chức vào ngày 12-09-2010 vưà qua tại Falls Church, Virginia.( Đậu thanh Vân thực hiện )
http://www.youtube.com/vatv2008#p/a/u/1/_KJW8vc8R2M
2.- Phái đoàn cuả Cộng đồng Người Việt vùng Washington, D.C , Maryland và Virginia, tham dự biểu tình chống Nguyễn Minh Triết đến New York, vào ngày 24-09-2010 ( Đậu thanh Vân thực hiện )
http://www.youtube.com/vatv2008#p/a/u/0/raHg1LX8LwI