Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Nhạc Việt

From: Truong kim Anh* Pham Anh Dung

      Tình Là Hư Không
     nhạc và lời Phạm Anh Dũng * Xuân Thanh hát, *Huỳnh Nhật Tân hòa âm:
http://www.box.net/shared/s2opp7yt9r
          Lyrics và các ca sĩ khác hát:
http://dactrung.net/Bai-nh-6819-Tinh_La_Hu_Khong.aspx
          Hương Kiều Loan viết về Tình Là Hư Không:
http://dactrung.net/Bai-bv-1823-TiNH_La_Hu_KHoNG.aspx