Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Tin Khẩn

From:  DoTran*MaiTo*PhuTran                                                             
Xin lưu ý Quý vị đang sử dụng điện thoại di động :
Trường hợp quý vị nhận được cuộc gọi ở máy cầm tay từ bất kỳ người nào mà họ nói rằng họ là kỹ sư của 1 công ty nào đó, đang kiểm tra đường dẫn máy điện thoại di động của bạn. Họ yêu cầu bạn nhấn #90 hoặc số nào đó trên bàn phím.
Ngay lập tức quý vị nên tắt điện thoại và không nhấn bất kỳ số nào nhé.
Hiện nay có 1 công ty lừa đảo, sử dụng chiêu thức yêu cầu bấm #90 hoặc #09 để xâm nhập vào SIM của quý vị và sẽ thực hiện các cuộc gọi bằng tài khoản của quý vị.
Hãy chuyển tiếp thông tin này tới những người thân của quý vị.        LTD.....